O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Wykrywanie włamań do sieci: Sposoby 106. – 120.

Klasą narzędzi bezpieczeństwa sieciowego, która wysunęła się w minionych kilku latach na pierwszy plan, są sieciowe systemy wykrywania włamań (NIDS). Systemy te monitorują sieć, a po wykryciu w niej podejrzanego zachowania informują o stwierdzonej nieprawidłowości. Narzędzia te są znakomitym uzupełnieniem dla dzienników zdarzeń, gdyż niejednokrotnie potrafią dostrzec atak, zanim ten sięgnie celu albo zanim jeszcze zostanie odnotowany w dziennikach zdarzeń.

Istnieją dwa rodzaje systemów NIDS. Pierwszy wykrywa włamania, poszukując w ruchu sieciowym wzorców znanych ataków. Tego rodzaju systemy NIDS nazywane są systemami wykrywania włamań opartymi na sygnaturach. Innym rodzajem systemów NIDS ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required