Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Książka "Access 2007. Nieoficjalny podręcznik" zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Accessa.

Table of contents

 1. Access 2007 PL
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorze
  2. O zespole twórców
  3. Podziękowania
  4. Seria „Nieoficjalny podręcznik”
 3. Wprowadzenie
  1. Co możesz zrobić za pomocą Accessa?
   1. Dwie strony Accessa
   2. Access kontra Excel
   3. Access kontra SQL Server
  2. Nowe oblicze programu Access 2007
   1. Wstążka
   2. Używanie wstążki za pomocą klawiatury
   3. Menu Office
   4. Pasek narzędzi Szybki dostęp
  3. Nowe możliwości programu Access 2007
  4. O niniejszej książce
   1. Układ książki
   2. O/tych/ukośnikach
   3. Zakładki kontekstowe
   4. Rozwijalne przyciski
   5. Zwykłe menu
   6. O skrótach klawiszowych
   7. O klikaniu
   8. Przykłady
 4. I. Przechowywanie informacji w tabelach
  1. 1. Tworzenie pierwszej bazy danych
   1. Poznaj bazy danych Access
   2. Zaczynamy
    1. Tworzenie nowej bazy danych
    2. Poznaj tabele
    3. Tworzenie prostej tabeli
    4. Edytowanie tabeli
     1. Tryb edycji
     2. Klawisze skrótów
     3. Wytnij, kopiuj i wklej
   3. Zapisywanie i otwieranie baz danych Access
    1. Tworzenie kopii zapasowych
    2. Zapisywanie bazy danych pod inną nazwą lub w innym formacie
    3. Otwieranie bazy danych
    4. Otwieranie więcej niż jednej bazy danych naraz
    5. Otwieranie bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach Accessa
    6. Tworzenie kolejnej bazy danych
   4. Okienko nawigacji
    1. Przeglądanie tabel za pomocą okienka nawigacji
    2. Zarządzanie obiektami bazy danych
  2. 2. Tworzenie sprawnie działających tabel
   1. Poznaj typy danych
   2. Widok projektu
    1. Organizowanie i opisywanie pól
    2. Jak działają aktualizacje w Widoku projektu?
   3. Typy danych w Accessie
    1. Tekst
     1. Długość tekstu
    2. Nota
     1. Tekst sformatowany
    3. Liczba
     1. Rozmiar liczby
     2. Formatowanie liczby
    4. Waluta
    5. Data/Godzina
     1. Niestandardowe formaty daty
    6. Tak/Nie
    7. Hiperłącze
    8. Załącznik
    9. Autonumerowanie
     1. Korzystanie z autonumerowania bez konieczności odkrywania rozmiaru tabeli
     2. Korzystanie z identyfikatorów replikacji
   4. Klucz podstawowy
    1. Tworzenie własnego pola klucza podstawowego
   5. Sześć zasad projektowania baz danych
    1. 1. Wybierz dobre nazwy pól
    2. 2. Dziel informacje
    3. 3. Umieszczaj wszystkie szczegóły w jednym miejscu
    4. 4. Unikaj powtarzania informacji
    5. 5. Unikaj zbytecznych informacji
    6. 6. Umieszczaj pole Identyfikator
  3. 3. Opanowywanie obsługi arkusza danych: sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie i inne czynności
   1. Dostosowywanie arkusza danych
    1. Formatowanie arkusza danych
    2. Przestawianie kolumn
    3. Zmiana wielkości wierszy i kolumn
    4. Ukrywanie kolumn
    5. Blokowanie kolumn
   2. Nawigacja po arkuszu danych
    1. Sortowanie
     1. Sortowanie według kilku pól
    2. Filtrowanie
     1. Szybkie filtry
     2. Filtrowanie oparte na zaznaczeniu
     3. Filtrowanie według warunku
    3. Wyszukiwanie
   3. Zaawansowana edycja
    1. Sprawdzanie pisowni
     1. Opcje sprawdzania pisowni
    2. Autokorekta
    3. Znaki specjalne
   4. Drukowanie arkusza danych
    1. Podgląd wydruku
     1. Poruszanie się po podglądzie wydruku
     2. Zmienianie układu strony
    2. Dostrajanie wydruku
  4. 4. Blokowanie złych danych
   1. Podstawy integralności danych
    1. Zapobieganie pustym polom
     1. Puste wartości a pusty tekst
    2. Ustawianie wartości domyślnych
    3. Wykorzystanie indeksów do zapobiegania powtarzaniu wartości
     1. Indeksowanie kilku pól
   2. Maski wprowadzania
    1. Używanie gotowej maski
    2. Tworzenie własnej maski
   3. Reguły sprawdzania poprawności
    1. Stosowanie reguły sprawdzania poprawności pola
    2. Tworzenie reguły sprawdzania poprawności pola
     1. Sprawdzanie poprawności liczb
     2. Sprawdzanie poprawności dat
     3. Sprawdzanie poprawności tekstu
     4. Łączenie warunków sprawdzania poprawności
    3. Tworzenie reguł sprawdzania poprawności tabeli
   4. Odnośniki
    1. Tworzenie prostego odnośnika ze stałymi wartościami
    2. Dodawanie nowych wartości do listy odnośnika
  5. 5. Łączenie tabel za pomocą relacji
   1. Podstawy relacji
    1. Powtarzające się dane kontra powiązane dane
    2. Tożsame pola: łącze relacji
    3. Łączenie za pomocą kolumny Identyfikator
    4. Relacja rodzic – potomek
   2. Używanie relacji
    1. Definiowanie relacji
    2. Edycja relacji
    3. Więzy integralności
     1. Puste wartości w niepołączonych rekordach
     2. Kaskadowe usuwanie
     3. Kaskadowe aktualizacje
    4. Nawigowanie przez relacje
    5. Odnośniki z powiązanymi tabelami
   3. Bardziej nietypowe relacje
    1. Relacja „jeden do jednego”
    2. Relacja typu „wiele do wielu”
     1. Tabele skrzyżowań
     2. Pola wielowartościowe
   4. Ćwiczenie relacji
    1. Szkoła muzyczna
     1. Identyfikowanie tablic
     2. Wyróżnianie relacji
     3. Zagłębiając się w szczegóły
    2. Sklep z czekoladkami
     1. Katalog produktów i lista klientów
     2. Zamawianie produktów
 5. II. Manipulowanie danymi za pomocą kwerend
  1. 6. Kwerendy wybierające rekordy
   1. Podstawy kwerend
   2. Tworzenie kwerend
    1. Tworzenie kwerendy w Widoku projektu
     1. Tworzenie wyrażeń filtrujących
     2. Pobieranie górnych rekordów
    2. Tworzenie prostej kwerendy za pomocą Kreatora kwerend
    3. Poznaj widok SQL
     1. Analiza kwerendy
     2. Tworzenie kwerendy łączącej
   3. Kwerendy i powiązane tabele
    1. Sprzęganie tabel w kwerendzie
    2. Sprzężenia zewnętrzne
     1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów
    3. Sprzężenia wielokrotne
  2. 7. Sztuczki niezbędne przy pracy z kwerendami
   1. Pola obliczane
    1. Definiowanie pola obliczanego
    2. Proste obliczenia na postawie pól liczbowych
     1. Pola dat
     2. Kolejność wykonywania działań
    3. Wyrażenia operujące na tekście
   2. Funkcje w kwerendach
    1. Korzystanie z funkcji
     1. Funkcje zagnieżdżone
    2. Konstruktor wyrażeń
    3. Formatowanie liczb
    4. Więcej funkcji matematycznych
    5. Funkcje tekstowe
    6. Funkcje dat
    7. Radzenie sobie z pustymi wartościami (null)
   3. Podsumowywanie danych
    1. Grupowanie kwerend podsumowujących
    2. Sprzężenia w kwerendach podsumowujących
   4. Kwerendy parametryczne
  3. 8. Kwerendy aktualizujące rekordy
   1. Poznaj kwerendy akcji
    1. Testowanie kwerend akcji (zachować ostrożność)
    2. Rodzina kwerend akcji
   2. Kwerendy aktualizujące
   3. Kwerendy dołączające
    1. Tworzenie kwerendy dołączającej (lub tworzącej tabelę)
    2. Co zrobić, aby wartości autonumerowania nie zaczynały się od 1?
   4. Kwerendy usuwające
   5. Samouczek: oznaczanie zamówień na niedostępne towary
    1. Wyszukiwanie niedostępnych elementów
    2. Zawieszanie zamówień
  4. 9. Analiza danych za pomocą kwerend krzyżowych i tabel przestawnych
   1. Poznaj kwerendy krzyżowe
   2. Tworzenie kwerend krzyżowych
    1. Tworzenie kwerendy krzyżowej za pomocą Kreatora
    2. Tworzenie kwerendy krzyżowej od podstaw
   3. Tabele przestawne
    1. Tworzenie tabeli przestawnej
    2. Manipulowanie tabelą przestawną
    3. Tworzenie pola obliczanego
    4. Ukrywanie i pokazywanie szczegółów
    5. Filtrowanie tabel przestawnych
   4. Wykresy przestawne
    1. Wybór typu wykresu
    2. Drukowanie wykresu przestawnego
 6. III. Drukowanie raportów
  1. 10. Tworzenie raportów
   1. Podstawy raportów
    1. Tworzenie prostego raportu
    2. Rozmieszczanie elementów raportu
    3. Dodawanie i usuwanie pól
    4. Wiele widoków raportu
    5. Tworzenie raportu od podstaw
   2. Drukowanie, podglądanie i eksportowanie raportu
    1. Podglądanie raportu
    2. Eksportowanie raportu
    3. Jak zdobyć dodatek Zapisz jako PDF?
   3. Formatowanie raportu
    1. Formatowanie kolumn i ich nagłówków
     1. Formatowanie pól liczbowych
     2. Naprzemienne formatowanie wierszy
     3. Linie siatki
     4. Obramowania
    2. Formatowanie warunkowe
   4. Filtrowanie i sortowanie raportu
    1. Filtrowanie raportu
    2. Sortowanie raportu
  2. 11. Projektowanie zaawansowanych raportów
   1. Udoskonalanie raportów w Widoku projektu
    1. Sekcje Widoku projektu
    2. Poznaj formanty
    3. Przenoszenie pól z układu
    4. Dodawanie formantów
    5. Tworzenie raportu od podstaw (w Widoku projektu)
   2. Kreator raportów
   3. Kreator etykiet
   4. Dostosowywanie raportów za pomocą właściwości
    1. Modyfikowanie wspólnych właściwości
   5. Wyrażenia
   6. Grupowanie
    1. Grupowanie raportów
    2. Dostosowywanie za pomocą panelu Grupowanie, sortowanie i sumowanie
     1. Sortuj według
     2. Grupuj według
     3. Z literą A na górze/Od najmniejszych do największych
     4. Według całych wartości
     5. Z sumą pola
     6. Z tytułem...
     7. Z sekcją nagłówka
     8. Zachowaj całą grupę na jednej stronie
    3. Wiele grup
 7. IV. Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą formularzy
  1. 12. Tworzenie prostych formularzy
   1. Podstawy formularzy
    1. Tworzenie prostego formularza
    2. Korzystanie z formularza
     1. Wyszukiwanie i edytowanie rekordu
     2. Dodawanie rekordu
     3. Usuwanie rekordu
     4. Drukowanie rekordów
   2. Sortowanie i filtrowanie w formularzu
    1. Sortowanie formularza
    2. Filtrowanie formularza
    3. Korzystanie z funkcji Filtruj według formularza
    4. Zachowywanie filtrów na przyszłość
   3. Tworzenie lepszych układów
    1. Wyzwalanie formantów z układów
    2. Używanie więcej niż jednego układu
    3. Używanie układów tabelarycznych
    4. Wyświetlanie wielu rekordów w dowolnych formularzach
    5. Formularze dzielone
    6. Jeszcze bardziej przydatne właściwości formularzy
   4. Kreator formularzy
  2. 13. Projektowanie zaawansowanych formularzy
   1. Dostosowywanie formularzy w Widoku projektu
    1. Sekcje formularza
    2. Dodawanie formantów do formularza
    3. Galeria formantów — krótka wycieczka
    4. Rozmieszczanie formantów w formularzu
     1. Wyrównanie formantów
     2. Rozmiar formantów
     3. Odstęp między formantami
     4. Nakładające się formanty
    5. Kotwiczenie: automatyczna zmiana rozmiaru formantów
     1. Tworzenie formantu o szerokości formularza
     2. Tworzenie jak największego formantu
    6. Kolejność klawisza Tab: ułatwianie nawigacji za pomocą klawiatury
   2. Przejmowanie kontroli nad formantami
    1. Blokowanie pól
    2. Zapobieganie błędom za pomocą walidacji
    3. Przeprowadzanie obliczeń za pomocą wyrażeń
    4. Porządkowanie za pomocą formantów karta
    5. Zwiedzanie z użyciem hiperłączy
    6. Nawigowanie za pomocą list
    7. Wykonywanie działań za pomocą przycisków
   3. Formularze i tabele związane
    1. Relacje między tabelami a proste formularze
    2. Formant podformularz
    3. Tworzenie niestandardowych podformularzy
  3. 14. Tworzenie systemu nawigacji
   1. Opanowywanie okienka nawigacji
    1. Konfigurowanie listy nawigacji
    2. Lepsze filtrowanie
    3. Ukrywanie obiektów
    4. Używanie niestandardowych grup
    5. Przeszukiwanie listy nawigacji
   2. Tworzenie formularzy z funkcjami nawigacji
    1. Tworzenie panelu przełączania
    2. Projektowanie formularza startowego
    3. Alternatywy dla panelu przełączania
     1. Niestandardowe panele przełączania
     2. Formularze złożone
    4. Wyświetlanie wszystkich formularzy na liście
   3. Łączenie do powiązanych danych
    1. Wyświetlanie powiązanych rekordów w osobnych formularzach
    2. Wyświetlanie szczegółowych raportów za pomocą łączy
 8. V. Programowanie w Accessie
  1. 15. Automatyzacja zadań za pomocą makr
   1. Podstawy makr
    1. Tworzenie makra
    2. Uruchamianie makra
    3. Debugowanie makra
   2. Makra i bezpieczeństwo
    1. Niebezpieczne akcje makr
    2. Jak Access traktuje niebezpieczne makra?
    3. Centrum zaufania
    4. Ustawianie zaufanej lokalizacji
   3. Trzy przepisy na makro
    1. Znajdź rekord
    2. Drukowanie raportu
    3. Wysyłanie danych e-mailem
   4. Zarządzanie makrami
    1. Grupowanie makr
    2. Przypisywanie makrom skrótów klawiszowych
    3. Konfigurowanie makra startowego
   5. Podłączanie makr do formularzy
    1. Poznaj zdarzenia
    2. Dołączanie makr do zdarzeń
    3. Odczytywanie argumentów z formularza
    4. Zmienianie właściwości formularza
   6. Makra warunkowe
    1. Tworzenie warunku
    2. Sprawdzanie poprawności danych za pomocą warunków
    3. Bardziej złożone makra warunkowe
  2. 16. Automatyzacja zadań za pomocą Visual Basic
   1. Edytor Visual Basic
    1. Dodawanie nowego modułu
    2. Tworzenie najprostszej procedury
   2. Dołączanie kodu do formularza
    1. Reagowanie na zdarzenia w formularzu
    2. Wywoływanie kodu w module
    3. Odczytywanie i zapisywanie pól w formularzu
   3. Poznaj obiekty
    1. Właściwości
    2. Metody
    3. Zdarzenia
   4. Używanie obiektów
    1. Wskazywanie, że rekord został zmieniony
    2. Tworzenie efektu mouseover
  3. 17. Zaawansowane techniki programowania
   1. Poznajemy możliwości języka Visual Basic
    1. Przechowywanie informacji w zmiennych
    2. Podejmowanie decyzji
    3. Powtarzanie akcji w pętli
    4. Tworzenie własnych funkcji
    5. Łącząc wszystko razem: funkcja testująca karty kredytowe
   2. Radzenie sobie z problemami
    1. Debugowanie
    2. Obsługa błędów
   3. Zgłębiamy sekrety obiektów
    1. Obiekt DoCmd
    2. Konwertowanie makr na kod Visual Basica
   4. Jak Visual Basic może pomóc nam w interesach?
    1. Notowanie całkowitych kosztów zamówienia
    2. Pobieranie informacji o cenie
    3. Dodawanie nowego produktu w trakcie realizacji zamówienia
    4. Zarządzanie wypełnianiem zamówień
    5. Aktualizowanie ilości produktów
 9. VI. Współpraca bazy Access ze światem zewnętrznym
  1. 18. Udostępnianie bazy danych wielu użytkownikom
   1. Udostępnienie naszej bazy danych światu zewnętrznemu
    1. W jaki sposób działają funkcje współdzielenia danych programu Access
   2. Przygotowywanie naszej bazy danych
    1. Na czym polega rozdzielanie bazy danych
    2. Rozdzielanie bazy za pomocą kreatora
    3. W jaki sposób działają łączenia między tabelami
    4. Ręczne rozdzielanie bazy danych
    5. Blokowanie zewnętrznej bazy danych
    6. Udostępnianie bazy danych użytkownikom nieposiadającym Accessa
   3. Sekrety dobrej współpracy z innymi użytkownikami
    1. Oglądanie na bieżąco zmian wprowadzanych przez innych
    2. Rozstrzyganie konfliktów edytowania danych
    3. Zapobieganie równoległemu edytowaniu rekordów za pomocą blokowania
    4. Otwieranie bazy danych w trybie wyłączności
   4. Uszkodzenie danych
    1. Diagnozowanie (i naprawianie) uszkodzonych baz danych
    2. Zapobieganie uszkodzeniom danych
   5. Dbanie o bezpieczeństwo naszej bazy danych
    1. Ochrona bazy danych za pomocą haseł
    2. Hasła i rozdzielone bazy danych
    3. Korzystanie z systemu zabezpieczeń plików Windows
  2. 19. Importowanie i eksportowanie danych
   1. Powody, dla których importujemy lub eksportujemy dane
    1. Jak działa eksportowanie
    2. Jak działa importowanie
   2. Korzystanie ze Schowka
    1. Kopiowanie tabeli Accessa do innego programu
    2. Kopiowanie komórek Excela do bazy Access
   3. Operacje importowania i eksportowania
    1. Typy plików, które można importować
    2. Importowanie danych
    3. Importowanie z pliku Excela
    4. Importowanie danych z pliku tekstowego
    5. Typy plików, do których można eksportować dane
    6. Eksportowanie danych
    7. Ponowne wykorzystywanie ustawień importowania i eksportowania
   4. Access i XML
    1. Co to takiego ten XML?
    2. Trzy podstawowe zasady XML
     1. Prolog
     2. Elementy
     3. Zagnieżdżanie
    3. Pliki i schematy XML
    4. Historia współpracy Accessa z XML
    5. Eksportowanie do pliku XML
    6. Importowanie danych z pliku XML
   5. Zbieranie informacji za pomocą e-maili
    1. Tworzenie wiadomości e-mail
    2. Ręczne przetwarzanie odpowiedzi
    3. Automatyczne przetwarzanie odpowiedzi
    4. Zarządzanie ustawieniami zbierania wiadomości e-mail
  3. 20. Łączenie bazy Access z bazą SQL Server
   1. Czy warto przełączać bazę danych na SQL Server?
    1. W jaki sposób działa SQL Server
    2. Tania wersja programu SQL Server
   2. Zaczynamy korzystać z programu SQL Server 2005 Express
    1. Instalowanie programu SQL Server Express
    2. Umieszczanie serwera SQL Server w sieci
   3. Tworzenie bazy danych SQL Server
    1. Rozbudowa bazy danych
    2. Zarządzanie naszą bazą danych
    3. Tworzenie bazy danych SQL Server od podstaw
   4. Dodawanie obiektów do bazy SQL Server
    1. Tworzenie tabel
     1. Typy danych w bazach SQL Server
     2. Pola autonumerowane
     3. Odnośniki
     4. Relacje
    2. Jak działają kwerendy
    3. Tworzenie widoku
  4. 21. Łączenie bazy Access z SharePoint
   1. Jak działa serwer SharePoint
    1. Co można robić za pomocą serwera SharePoint
   2. Konfigurowanie programu SharePoint
    1. Tworzenie witryny naszego zespołu
    2. Dopasowywanie witryny do naszych potrzeb
   3. SharePoint i Access
    1. Tworzenie listy
    2. Eksportowanie tabel do serwera SharePoint
    3. Importowanie danych do Accessa
    4. Przenoszenie na serwer SharePoint całej bazy danych
    5. Edytowanie danych SharePoint w Accessie
    6. Wprowadzanie zmian bez połączenia z serwerem
 10. VII. Dodatki
  1. A. Modyfikowanie paska Szybki dostęp
   1. Pasek Szybki dostęp
    1. Dodawanie przycisków
    2. Dostosowywanie paska do różnych baz danych
 11. Indeks
 12. Kolofon
 13. Copyright

Product information

 • Title: Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): Matthew MacDonald
 • Release date: July 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324610242