Rozdział 1. Tworzenie pierwszej bazy danych

Mimo że Microsoft nigdy tego nie przyzna, Access może być przerażający, przerażający na tyle, że nawet najbardziej pewny siebie użytkownik może oblać się zimnym potem. Chociaż Microsoft wydał miliony, aby uprościć użytkowanie Accessa, zdaniem większości ludzi jest to wciąż najtrudniejszy program w pakiecie Office. Ci ludzie prawdopodobnie mają rację.

Wydaje się, że Access jest najbardziej zrażającym do siebie programem pakietu Office, a powodem jest sposób, w jaki działają bazy danych. Mówiąc prosto — bazami danych rządzą sztywne reguły. Inne programy nie są do nich tak obsesyjnie przywiązane. Na przykład możesz uruchomić Worda i od razu zacząć wpisywać tekst. Albo możesz uruchomić Excela i natychmiast ...

Get Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.