O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Łączenie tabel za pomocą relacji

Tabele, którymi zajmowaliśmy się dotychczas, wiodły samotny, niezależny żywot. W prawdziwych bazach danych taka izolacja nie istnieje. W takich bazach tabele są połączone siecią relacji.

Przypuśćmy, że mamy za zadanie utworzenie bazy danych obsługującej sprzedaż w sklepie z perukami z paciorkami. Pierwszy składnik jest oczywisty — tabela Produkty zawierająca towary przeznaczone na sprzedaż — ale szybko będziemy zmuszeni dołączyć znacznie więcej informacji. Sprzedaż towarów z tabeli Produkty jest rejestrowana w tabeli Zamówienia. Towary z tabeli Zamówienia są wysyłane i zapisywane w tabeli Wysyłka. Rachunki wystawione osobom z tabeli Klienci są rejestrowane w tabeli Faktury. Wszystkie te tabele — Produkty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required