O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Sztuczki niezbędne przy pracy z kwerendami

Wszyscy eksperci Accessa umieszczają w bazach danych kilka (albo kilkanaście) kwerend ułatwiających wykonywanie codziennych czynności. W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się, jak tworzyć kwerendy przedzierające się przez ogrom informacji i wyświetlające dokładnie te, które chcesz. Jak jednak wiedzą zawodowcy, tuż pod powierzchnią okna projektowania kwerend drzemie znacznie więcej możliwości.

W tym rozdziale zgłębisz tajniki kwerend, które z pewnością zadziwią Twojego szefa, współpracowników i partnerów. Dowiesz się, jak za pomocą kwerendy przeprowadzać obliczenia i wykonywać podsumowania obliczające sumę całkowitą z kilku kolumn. Dowiesz się także, jak tworzyć superinteligentne wyrażenia filtrujące ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required