O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nieoficjalna czołówka

O autorze

Matthew MacDonald jest nadzwyczajnym autorem i programistą. W jego dorobku można znaleźć m.in. Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (Helion, Gliwice 2007), Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik (Helion, Gliwice 2006) oraz kilkanaście książek na temat programowania w platformie .NET. Dawno temu studiował literaturę angielską i fizykę teoretyczną.

O zespole twórców

Peter Meyers (redaktor) pracuje w O’Reilly Media jako redaktor serii Missing Manual. Mieszka w Nowym Jorku wraz z żoną i stadem kotów. Jego adres e-mail to: .

Juel Bortolussi (korektor merytoryczny) pracowała jako projektant baz danych Access stosowanych w systemach zarządzania magazynem i środkami trwałymi w studiach projektowych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required