O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Wprzeszłości ludzie na różne sposoby starali się uporządkować informacje. Używali do tego segregatorów, kart dziurkowanych, kartonów, katalogów, notatek typu Post-it, spisów złożonych z tysięcy stron i (w sytuacji gdy te sposoby zawodziły) ogromnych stosów papieru na wierzchu jakiejś płaskiej powierzchni. Ale po wielu cierpieniach ludzie zdali sobie sprawę, że komputery znacznie lepiej radzą sobie z przetwarzaniem informacji, zwłaszcza gdy informacji jest dużo, są złożone lub często się zmieniają.

Tutaj na scenę wkracza Microsoft Access. Access jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie bazami danych — dokładnie: ustrukturyzowanymi zbiorami informacji (czyli danych). Bazy danych mogą przechowywać niemal każdy typ informacji, z liczbami, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required