O'Reilly logo

Access. Analiza danych. Receptury by Wayne S. Freeze, Ken Bluttman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Obliczenia biznesowo-finansowe

W obliczu problemów z realizacją obliczeń biznesowo-finansowych staje zapewne całkiem spora grupa użytkowników baz danych Access. Oczywiście zawsze możemy wyeksportować nasze dane do Excela i tam dokonać niezbędnych obliczeń, niemniej jednak w pewnych sytuacjach możliwość wykonania takich obliczeń bezpośrednio w bazie danych Access może być bardzo pożądana. Na szczęście jeżeli odpowiednio połączymy możliwości aparatu bazy danych Access ze skryptami VBA, możemy sprostać niemal wszystkim zagadnieniom wymagającym przeprowadzania takich obliczeń.

W tym rozdziale wyjaśnimy, jak rozwiązać szereg powszechnie występujących problemów, takich jak obliczanie stopy zwrotu, amortyzacji liniowej, amortyzacji przyspieszonej, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required