Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy

Book description

Leksykon zawiera przeglšd mechanizmów wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyja?nia, jak uzyskać dostęp do funkcji i interfejsów Adobe AIR z poziomu JavaScript.

Table of contents

 1. Adobe® AIR™ dla programistów JavaScript: Leksykon kieszonkowy
 2. Adobe AIR dla programistów JavaScript: Leksykon kieszonkowy
  1. Przedmowa
  2. Konwencje nazewnicze środowiska uruchomieniowego Adobe AIR
  3. Co jest opisane w tej książce?
  4. Błędy i errata
  5. Grono odbiorców
   1. Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
   2. Jakie założenie przyjęto w książce?
   3. Dla kogo ta książka nie jest przeznaczona?
  6. Układ książki
  7. Jak używać tej książki?
  8. Konwencje używane w książce
  9. Licencja i przykładowy kod
  10. Pomoc i więcej informacji
   1. Dostęp do książki w internecie
   2. Internetowe zasoby poświęcone Adobe AIR
  11. O autorach
   1. Mike Chambers
   2. Daniel Dura
   3. Dragos Georgita
   4. Kevin Hoyt
  12. Podziękowania
 3. 1. Wprowadzenie do Adobe AIR
  1. Krótka historia aplikacji WWW
  2. Problemy z dostarczaniem aplikacji za pośrednictwem przeglądarki
   1. Konflikty interfejsu użytkownika
   2. Dystans od pulpitu
   3. Praca głównie w trybie online
   4. Najmniejszy wspólny mianownik
  3. Przegląd Adobe AIR
  4. Podstawowe technologie Adobe AIR
   1. Podstawowe technologie aplikacyjne
    1. HTML/JavaScript
    2. Adobe Flash
   2. Podstawowe technologie dokumentowe
    1. PDF
    2. HTML
   3. Co zawiera aplikacja Adobe AIR?
    1. Integracja technologii i łączenie skryptów
   4. Funkcje Adobe AIR
    1. Wywołania API Adobe AIR
    2. Integracja Adobe AIR z pulpitem
   5. Model bezpieczeństwa
   6. Narzędzia programistyczne Adobe AIR
   7. Czy Adobe AIR to koniec aplikacji WWW w przeglądarce?
 4. 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR
  1. Co jest potrzebne do tworzenia aplikacji Adobe AIR?
   1. Środowisko uruchomieniowe Adobe AIR
   2. Adobe AIR SDK
   3. Zintegrowane środowisko programistyczne lub edytor HTML/JavaScript
   4. Obsługiwane systemy operacyjne
  2. Odinstalowywanie wstępnych wersji Adobe AIR
   1. Odinstalowywanie w Windows
   2. Odinstalowywanie w systemie Mac
  3. Instalowanie Adobe AIR
  4. Odinstalowywanie Adobe AIR
   1. Odinstalowywanie w Windows
   2. Odinstalowywanie w Macu
  5. Konfigurowanie Adobe AIR SDK i narzędzi wiersza poleceń
   1. Instalowanie Adobe AIR SDK
   2. Umieszczanie narzędzi wiersza poleceń na ścieżce systemowej
    1. Windows
    2. Mac
  6. Tworzenie prostej aplikacji AIR przy użyciu HTML-a i JavaScriptu
   1. Tworzenie plików aplikacji
    1. Pliki deskryptora aplikacji
    2. Tworzenie głównego pliku aplikacji
    3. Dostęp do wywołań API Adobe AIR
  7. Testowanie aplikacji
   1. Uruchamianie aplikacji za pomocą ADL
   2. Przechwytywanie danych wyjściowych aplikacji
    1. Błędy JavaScriptu
    2. runtime.trace
  8. Pakowanie i wdrażanie aplikacji AIR
   1. Co znajduje się w pliku AIR?
   2. Podpisywanie plików AIR
    1. Podpisywanie za pomocą samodzielnie podpisanego certyfikatu
    2. Podpisywanie za pomocą certyfikatu wystawionego przez CA
   3. Tworzenie pliku AIR za pomocą ADT
    1. Generowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu
    2. Generowanie pliku AIR
   4. Testowanie i instalowanie pliku AIR
   5. Wdrażanie pliku AIR
    1. Ustawianie typu MIME
 5. 3. Praca z językami JavaScript i HTML w Adobe AIR
  1. WebKit w Adobe AIR
   1. Dlaczego WebKit?
    1. Otwarty projekt
    2. Sprawdzona technologia znana programistom WWW
    3. Minimalny wpływ na rozmiar środowiska uruchomieniowego AIR
    4. Sprawdzona obsługa urządzeń mobilnych
   2. Wersja WebKit używana w Adobe AIR
  2. JavaScript w Adobe AIR
  3. Implementacja funkcji w AIR
   1. Schematy URI
    1. Obsługiwane schematy URI
    2. Nieobsługiwane schematy URI
   2. Schematy URI AIR
   3. Względne adresy URL
   4. Pliki cookie
   5. Obsługa okien
    1. Okna
    2. Okna dialogowe
   6. XMLHttpRequest i Ajax
   7. Obiekt kanwy
   8. Obiekt schowka
   9. Przeciąganie i upuszczanie
   10. Obsługiwane dodatki
   11. Nieobsługiwane funkcje
  4. Model bezpieczeństwa
   1. Dlaczego inny model bezpieczeństwa?
   2. Piaskownice Adobe AIR
    1. Piaskownica aplikacyjna
    2. Piaskownica nieaplikacyjna
   3. Programowanie w piaskownicach
    1. Programowanie w piaskownicy aplikacyjnej
    2. Programowanie w piaskownicy nieaplikacyjnej
    3. Różnice w działaniu kodu w piaskownicy nieaplikacyjnej
    4. Współpraca między piaskownicami
  5. Używanie szkieletów JavaScriptu
   1. Szkielety i biblioteki JavaScriptu obsługujące piaskownicę aplikacyjną AIR
   2. Szkielety i biblioteki Ajaksa zgodne z piaskownicą aplikacyjną AIR
   3. Dostęp do wywołań API AIR z poziomu JavaScriptu
   4. Środowisko JavaScriptu i jego związki z AIR
   5. Dostęp do wywołań API AIR i Flash Playera
    1. Praca ze zdarzeniami AIR i Flash Playera
    2. Używanie pliku AIRAliases.js
    3. Używanie skompilowanych bibliotek ActionScriptu
  6. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami AIR
   1. Nowe komunikaty o błędach JavaScriptu
    1. Naruszenie zabezpieczeń w kodzie JavaScriptu
    2. Odwołanie do obiektu JavaScriptu, który nie jest już dostępny
    3. Brak słuchaczy dla zdarzeń błędu
   2. AIR Introspector
 6. 4. Minireceptury Adobe AIR
  1. Wdrażanie aplikacji
   1. Wdrażanie ze strony WWW
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  2. Styl aplikacji
   1. Dodawanie niestandardowych kontrolek
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
    4. application.xml
    5. index.html
  3. Obsługa okien
   1. Tworzenie nowego okna
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
    4. Login.html
   2. Tworzenie nowego okna natywnego
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
    4. Login.html
   3. Tworzenie okien pełnoekranowych
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  4. Plikowy interfejs API
   1. Zapisywanie tekstu z łańcucha w pliku
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   2. Synchroniczne odczytywanie tekstu z pliku
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   3. Asynchroniczne odczytywanie tekstu z pliku
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   4. Wczytywanie danych z pliku XML
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
    4. Dane
    5. Przykład
   5. Tworzenie pliku tymczasowego
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   6. Iterowanie po zawartości katalogu
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  5. Wybieranie plików
   1. Przeglądanie w poszukiwaniu pliku
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   2. Przeglądanie w poszukiwaniu wielu plików
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   3. Przeglądanie w poszukiwaniu katalogu
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  6. Monitorowanie usługi i serwera
   1. Monitorowanie łączności z serwerem HTTP
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   2. Monitorowanie łączności z serwerem Jabber
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  7. Online-offline
   1. Buforowanie zasobów do użytku w trybie offline
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  8. Przeciąganie i upuszczanie
   1. Przeciąganie i upuszczanie w aplikacjach HTML
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  9. Osadzona baza danych
   1. Łączenie się z bazą danych
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   2. Tworzenie tabel bazy danych
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   3. Zapisywanie danych w bazie
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   4. Odczytywanie danych z bazy
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  10. Argumenty wiersza polecenia
   1. Odczytywanie argumentów wiersza polecenia
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  11. Sieć
   1. Komunikacja przez gniazdo
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
   2. Wysyłanie pliku w tle
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
  12. Dźwięk
   1. Odtwarzanie dźwięku
    1. Problem
    2. Rozwiązanie
    3. Omówienie
 7. A. Aliasy JavaScriptu
 8. Indeks
 9. Copyright

Product information

 • Title: Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy
 • Author(s): Mike Chambers, Daniel Dura, Kevin Hoyt, Dragos Georgita
 • Release date: September 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457173127