O'Reilly logo

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Dragos Georgita, Kevin Hoyt, Daniel Dura, Mike Chambers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Aliasy JavaScriptu

W tabelach od A.1 do A.15 opisano aliasy JavaScriptu zdefiniowane w pliku AIRAliases.js oraz odpowiadające im interfejsy API Adobe AIR i Flash Playera.

Notatka

Wszystkie wywołania API ActionScriptu, które nie mają zdefiniowanych aliasów, są dostępne w JavaScripcie za pośrednictwem właściwości window.runtime.

Tabela A-1. Aliasy najwyższego poziomu

Alias

API ActionScriptu

air.trace

trace

air.navigateToURL

flash.net.navigateToURL

air.sendToURL

flash.net.sendToURL

Tabela A-2. Aliasy plikowe

Alias

API ActionScriptu

air.File

flash.filesystem.File

air.FileStream

flash.filesystem.FileStream

air.FileMode

flash.filesystem.FileMode

Tabela A-3. Aliasy zdarzeniowe

Alias

API ActionScriptu

air.AsyncErrorEvent

flash.eventsAsyncErrorEvent

air.BrowserInvokeEvent ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required