O'Reilly logo

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Dragos Georgita, Kevin Hoyt, Daniel Dura, Mike Chambers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie do Adobe AIR

Adobe AIR to międzyplatformowe środowisko uruchomieniowe opracowane przez Adobe, które pozwala programistom wykorzystać technologie WWW do budowania wzbogaconych aplikacji internetowych (Rich Internet Application, RIA) oraz aplikacji WWW.

Notatka

Podczas prac nad środowiskiem Adobe AIR było ono znane publicznie pod pseudonimem „Apollo”.

Aby lepiej zrozumieć, na co pozwala Adobe AIR i jakie problemy próbuje rozwiązać, warto przyjrzeć się (względnie krótkiej) historii aplikacji WWW.

Krótka historia aplikacji WWW

W ciągu kilku ostatnich lat zaznacza się coraz wyraźniejszy trend do przenoszenia aplikacji z pulpitu do przeglądarki internetowej. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, m.in.:

  • rosnącą popularnością internetu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required