O'Reilly logo

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Dragos Georgita, Kevin Hoyt, Daniel Dura, Mike Chambers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Praca z językami JavaScript i HTML w Adobe AIR

Ten rozdział stanowi ogólny przegląd środowisk HTML i JavaScript w Adobe AIR. Omówimy tu:

  • zastosowanie otwartego mechanizmu renderingu HTML WebKit w Adobe AIR;

  • obsługę JavaScriptu w Adobe AIR;

  • model bezpieczeństwa;

  • pracę z wywołaniami API Adobe AIR, Flash Playera i ActionScriptu z poziomu JavaScriptu;

  • rozwiązywanie problemów z aplikacjami AIR napisanymi przy użyciu HTML-a i JavaScriptu.

Po przeczytaniu tego rozdziału czytelnicy będą dysponowali solidną wiedzą o środowiskach HTML i JavaScript w Adobe AIR. Będą też wiedzieli, jak pracować z wywołaniami API Adobe AIR i ActionScriptu w aplikacjach opartych na HTML-u i JavaScripcie.

WebKit w Adobe AIR

Adobe AIR wykorzystuje otwarty mechanizm WebKit ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required