Wkraczanie w świat zwinnego programowania

Czy zwinne wytwarzanie oprogramowania pomoże zespołowi w osiąganiu większych sukcesów? Możliwe. Zwinne programowanie koncentruje się osiąganiu celów osobistych, technicznych oraz organizacji. Jeśli zespół ma problemy w którymś z tych obszarów, wdrożenie zwinnego wytwarzania oprogramowania może okazać się pomocne.

Sukces na poziomie organizacji

Zwinne metody pozwalają osiągnąć sukces na poziomie organizacji poprzez koncentrację na zapewnianiu wartości i zmniejszaniu kosztów. Bezpośrednio przekłada się to na wyższy zwrot z inwestycji. Zwinne metody powodują także wczesne ustalanie oczekiwań, dlatego jeśli projekt nie prowadzi do sukcesu organizacji, wiadomo o tym na tyle wcześnie, że można anulować go przed ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.