O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wkraczanie w świat zwinnego programowania

Czy zwinne wytwarzanie oprogramowania pomoże zespołowi w osiąganiu większych sukcesów? Możliwe. Zwinne programowanie koncentruje się osiąganiu celów osobistych, technicznych oraz organizacji. Jeśli zespół ma problemy w którymś z tych obszarów, wdrożenie zwinnego wytwarzania oprogramowania może okazać się pomocne.

Sukces na poziomie organizacji

Zwinne metody pozwalają osiągnąć sukces na poziomie organizacji poprzez koncentrację na zapewnianiu wartości i zmniejszaniu kosztów. Bezpośrednio przekłada się to na wyższy zwrot z inwestycji. Zwinne metody powodują także wczesne ustalanie oczekiwań, dlatego jeśli projekt nie prowadzi do sukcesu organizacji, wiadomo o tym na tyle wcześnie, że można anulować go przed ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required