O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Cykl życia w XP

Jedną z najbardziej zdumiewających zalet XP jest możliwość wyeliminowania etapu zbierania wymagań, projektowania i testowania, a także związanych z nimi formalnych dokumentów.

Tak dalece różni się to od tego, czego programiści zwykle uczą się o rozwoju oprogramowania, że wiele osób uważa, iż to tylko czcze fantazje. „Ludzie od XP najwyraźniej nie wiedzą, o czym mówią” — stwierdzają. „Nie dalej jak w zeszłym miesiącu uczestniczyłem w projekcie, który się nie powiódł z uwagi na niewystarczające wymagania i projekt. Potrzebujemy więcej wymagań, projektów i testów, a nie mniej!”.

To prawda. W projektach rozwoju oprogramowania rzeczywiście potrzebnych jest więcej wymagań, projektów i testów. Dlatego zespoły stosujące XP pracują nad tymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required