Zespół w XP

Samodzielna praca nad własnym projektem — „bycie samemu sobie panem” — może być bardzo interesująca. Nie ma tu pytań o rozwijane funkcje, ich oczekiwane działanie, prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania czy zadowolenie udziałowców. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w jednym umyśle.

Zespołowe wytwarzanie oprogramowania odbywa się inaczej. Te same informacje są rozproszone między wielu członków zespołu. Poszczególne osoby mają różne informacje:

  • Wiedzę o tym, jak zaprojektować oprogramowanie i napisać jego kod (programiści, projektanci i architekci).

  • Powody, dla których oprogramowanie jest ważne (menedżer produktu).

  • Reguły, z którymi oprogramowanie powinno być zgodne (eksperci z dziedziny).

  • Oczekiwany sposób działania oprogramowania (projektanci ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.