O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zespół w XP

Samodzielna praca nad własnym projektem — „bycie samemu sobie panem” — może być bardzo interesująca. Nie ma tu pytań o rozwijane funkcje, ich oczekiwane działanie, prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania czy zadowolenie udziałowców. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w jednym umyśle.

Zespołowe wytwarzanie oprogramowania odbywa się inaczej. Te same informacje są rozproszone między wielu członków zespołu. Poszczególne osoby mają różne informacje:

  • Wiedzę o tym, jak zaprojektować oprogramowanie i napisać jego kod (programiści, projektanci i architekci).

  • Powody, dla których oprogramowanie jest ważne (menedżer produktu).

  • Reguły, z którymi oprogramowanie powinno być zgodne (eksperci z dziedziny).

  • Oczekiwany sposób działania oprogramowania (projektanci ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required