Czy XP to coś dla nas?

XP można zastosować w wielu różnych sytuacjach, choć dobór praktyk zależy od warunków. Praktyki omówione w tej książce dają największą szansę na powodzenie. Prowadzi to do pewnych wymagań wstępnych i zaleceń dotyczących środowiska, w którym zespół pracuje. Nie trzeba ściśle spełniać tych kryteriów, jednak jeśli jest to możliwe, warto spróbować zmienić środowisko. Zapewni to największe szanse na odniesienie sukcesu. Jak stwierdził Martin Fowler[12]:

  • Pod tym względem dostrzegam podobieństwa między DHH [David Heinemeier Hansson, twórca Ruby on Rails] a Kentem Beckiem. Jeśli przedstawić im ograniczony świat, spojrzą na ograniczenia uznawane przez ogół za stałe, uznają je za nieistotne i stworzą środowisko pozbawione tych przeszkód. ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.