Analizy przyczynowo-skutkowe

Zapobiegamy błędom, usprawniając proces.

Kiedy słyszę o poważnym błędzie w projekcie, nad którym pracuję, naturalną reakcją jest złość lub frustracja. Chcę obwinić kogoś za pomyłkę.

Niestety, ta reakcja ignoruje rzeczywistość opisaną przez Prawo Murphy’ego. Jeśli coś może się nie powieść, na pewno tak się stanie. Ludzie to tylko ludzie. Każdy popełnia błędy — ja na pewno. Agresywne obwinianie innych może spowodować, że pracownicy będą ukrywać pomyłki lub przypisywać je innym, jednak to nieskuteczne zachowanie na pewno nie zapobiegnie błędom.

Zamiast się denerwować, przypominam sobie podstawową zasadę Norma Kertha: każdy wykonuje swe zadania najlepiej, jak potrafi, i na ile pozwalają mu na to jego umiejętności ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.