O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Analizy przyczynowo-skutkowe

Zapobiegamy błędom, usprawniając proces.

Kiedy słyszę o poważnym błędzie w projekcie, nad którym pracuję, naturalną reakcją jest złość lub frustracja. Chcę obwinić kogoś za pomyłkę.

Niestety, ta reakcja ignoruje rzeczywistość opisaną przez Prawo Murphy’ego. Jeśli coś może się nie powieść, na pewno tak się stanie. Ludzie to tylko ludzie. Każdy popełnia błędy — ja na pewno. Agresywne obwinianie innych może spowodować, że pracownicy będą ukrywać pomyłki lub przypisywać je innym, jednak to nieskuteczne zachowanie na pewno nie zapobiegnie błędom.

Zamiast się denerwować, przypominam sobie podstawową zasadę Norma Kertha: każdy wykonuje swe zadania najlepiej, jak potrafi, i na ile pozwalają mu na to jego umiejętności ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required