O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Współpraca

Czasem wyobrażam sobie proces rozwoju oprogramowania jako pulsującą, utkaną ze światła sieć, do której centrum płyną wzdłuż nici informacje pojawiające się w odległych punktach. Dane wędrują do zespołu programistycznego, reprezentowanego przez błyskające, złożone skupisko włókien, a następnie wiązka informacji trafia do jaśniejącego jądra — oprogramowania — które jest zbyt oślepiające, aby móc na nie patrzeć.

Moje spojrzenie jest trochę dziwaczne.

Jednak w tym obrazie kryje się prawda. Rozwój oprogramowania opiera się na informacjach. Im skuteczniej programiści potrafią zdobyć i zrozumieć potrzebne dane, tym wydajniej będą pracować przy wytwarzaniu programu. Im lepsze informacje mają klienci i menedżerowie, tym sprawniej będą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required