Rozdział 6. Współpraca

Czasem wyobrażam sobie proces rozwoju oprogramowania jako pulsującą, utkaną ze światła sieć, do której centrum płyną wzdłuż nici informacje pojawiające się w odległych punktach. Dane wędrują do zespołu programistycznego, reprezentowanego przez błyskające, złożone skupisko włókien, a następnie wiązka informacji trafia do jaśniejącego jądra — oprogramowania — które jest zbyt oślepiające, aby móc na nie patrzeć.

Moje spojrzenie jest trochę dziwaczne.

Jednak w tym obrazie kryje się prawda. Rozwój oprogramowania opiera się na informacjach. Im skuteczniej programiści potrafią zdobyć i zrozumieć potrzebne dane, tym wydajniej będą pracować przy wytwarzaniu programu. Im lepsze informacje mają klienci i menedżerowie, tym sprawniej będą ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.