O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaangażowanie prawdziwego klienta

Rozumiemy cele i wątpliwości klientów oraz użytkowników końcowych.

Pracowałem kiedyś w stosującym XP zespole, który obejmował chemika. Jego poprzednia praca wymagała korzystania z oprogramowania, które zespół miał zastąpić. Osoba ta była nieocenioną pomocą, pełną wiedzy o tym, co działało w dawnym produkcie, a co nie. Mieliśmy szczęście, że była jednym z przedstawicieli klientów. Dzięki tej osobie utworzyliśmy bardziej wartościowy produkt.

W zespołach stosujących XP przedstawiciele klientów odpowiadają za wybór funkcji i określanie, które z nich są priorytetowe. Wartość projektu leży w ich rękach. Jest to duża odpowiedzialność — skąd przedstawiciel klienta ma wiedzieć, które funkcje wybrać? ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required