O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Krótkie spotkania robocze

Wiemy, co robią nasi współpracownicy.

Mam wyjątkową niechęć do spotkań, na których omawia się stan projektu. Menedżer odczytuje na nich listę zadań i po kolei pyta o poziom ich ukończenia. Takie spotkania ciągną się w nieskończoność, choć każda z osób zwykle przedstawia informacje przez pięć minut, dowiaduje się czegoś nowego przez 10, a przez pozostałe 45 minut po prostu marnuje czas.

Firmy organizują spotkania na temat stanu projektu nie bez powodu. Pracownicy muszą przecież wiedzieć, jak przebiegają prace. W projektach z wykorzystaniem XP można zastosować bardziej wydajne mechanizmy: informacyjne miejsce pracy i codzienne krótkie spotkania robocze.

Jak przeprowadzać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required