O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Standardy pisania kodu

Formatujemy kod w taki sam sposób.

Podobno w czasach telegrafów ich operatorzy potrafili rozpoznawać się po sposobie wystukiwania kropek i kresek. Każdy telegrafista ma wyjątkowy styl, inaczej rękę, którą eksperci potrafią łatwo rozpoznać. Także programiści mają swój styl. Każdy z nas pisze kod w specyficzny sposób. Przez lata dopracowujemy styl, aby kod był jak najbardziej czytelny, zwięzły i przekazywał jak najwięcej informacji.

Indywidualny styl jest wartościowy, kiedy programista pracuje samodzielnie. Jednak w zespołach programistycznych celem jest wspólne dzieło, lepsze od tego, które każdy z programistów potrafiłby utworzyć samodzielnie. Przeszkadzają w tym spory dotyczące tego, czyj styl jest najlepszy. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required