O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Raporty

Wzbudzamy zaufanie do decyzji zespołu.

Każda osoba to część całego zespołu. Wszyscy pracują wspólnie. Informacyjne miejsce pracy pozwala śledzić postępy. Wszystkie potrzebne dane są na wyciągnięcie ręki. Po co w takim razie używać raportów?

Tak naprawdę zespół ich nie potrzebuje. Są one przeznaczone dla osób, które nie wchodzą w skład grupy, przede wszystkim dla wyższej kadry zarządzającej i udziałowców. Ci ludzie dużo zainwestowali w zespół i w projekt, dlatego chcą wiedzieć, jak przebiegają prace.

Rodzaje raportów

Raporty o postępach są dokładnie tym, na co wskazuje nazwa: informują o postępach zespołu. Są to na przykład demonstracje iteracji i plany wydań. Choć może się wydawać, że raporty o postępach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required