Raporty

Wzbudzamy zaufanie do decyzji zespołu.

Każda osoba to część całego zespołu. Wszyscy pracują wspólnie. Informacyjne miejsce pracy pozwala śledzić postępy. Wszystkie potrzebne dane są na wyciągnięcie ręki. Po co w takim razie używać raportów?

Tak naprawdę zespół ich nie potrzebuje. Są one przeznaczone dla osób, które nie wchodzą w skład grupy, przede wszystkim dla wyższej kadry zarządzającej i udziałowców. Ci ludzie dużo zainwestowali w zespół i w projekt, dlatego chcą wiedzieć, jak przebiegają prace.

Rodzaje raportów

Raporty o postępach są dokładnie tym, na co wskazuje nazwa: informują o postępach zespołu. Są to na przykład demonstracje iteracji i plany wydań. Choć może się wydawać, że raporty o postępach ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.