O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrola wersji

Przechowujemy wszystkie materiały dotyczące projektu w jednym, wiarygodnym miejscu.

Aby możliwa była praca zespołowa, niezbędny jest sposób na koordynację kodu źródłowego, testów i innych ważnych materiałów projektowych. System kontroli wersji to główne repozytorium, które pomaga koordynować zmiany wprowadzane w plikach, a jednocześnie udostępnia historię zmian.

W projekcie bez kontroli wersji fragmenty kodu mogą być rozproszone po komputerach programistów, napędach sieciowych, a nawet nośnikach przenośnych. Proces kompilacji obejmuje wtedy żmudne poszukiwania najnowszych wersji plików i próby umieszczenia ich w odpowiednim miejscu, a powodzenie jest możliwe dopiero po zaaplikowaniu sobie solidnej dawki kofeiny, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required