O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dziesięciominutowa kompilacja

Eliminujemy problemy związane z kompilacją i konfiguracją.

Oto ideał, do którego należy dążyć. Wyobraźmy sobie, że zespół właśnie zatrudnił nowego programistę. Lider prowadzi go do lśniącego nowego komputera, który właśnie dodano do otwartego pomieszczenia roboczego.

„Odkryliśmy, że przechowywanie całego kodu w systemie kontroli wersji i używanie wysokiej jakości automatycznej kompilacji znacznie przyspiesza naszą pracę” — mówi lider. „Chodź, pokażę ci to. Ten komputer jest nowy, dlatego na razie nie ma na nim żadnych naszych narzędzi”.

Lider z nowym programistą siedzą obok siebie. „W porządku, pobierzmy drzewo kodu źródłowego”. Lider przeprowadza programistę przez proces i rozpoczyna się pobieranie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required