O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Współwłasność kodu

Wszyscy odpowiadamy za rozwój kodu wysokiej jakości.

Istnieje miara ryzyka związanego z koncentracją wiedzy w umysłach małej grupy osób. Jest to tak zwana „liczba ofiar”. Ile osób musi zostać przejechanych przez ciężarówkę, zanim szkody w projekcie staną się nie do naprawienia?

To ponura wizja, jednak dotyczy realnego zagrożenia. Co się stanie, kiedy kluczowa osoba wyjedzie na wakacje, zostanie w domu z chorym dzieckiem, zmieni pracę lub nagle odejdzie na emeryturę? Ile czasu zajmie przeszkolenie następcy?

Współwłasność kodu pozwala przenieść odpowiedzialność za konserwację kodu na wszystkich programistów. Współwłasność kodu polega na tym, na co wskazuje nazwa: wszyscy odpowiadają za jakość kodu. Żadna osoba ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required