O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zapas

Realizujemy zobowiązania dotyczące iteracji.

Załóżmy, że kabel elektryczny dochodzący do komputera ledwo sięga gniazdka w ścianie. Po naciągnięciu kabla można włożyć wtyczkę, ale najmniejsze szarpnięcie może spowodować jej wyrwanie z gniazdka i odłączenie źródła prądu. Programista utraci wszystkie niezapisane dane.

Nie mogę sobie pozwolić na utratę zasilania komputera przy najmniejszym ruchu, ponieważ wykonywane zadanie jest zbyt ważne. W takiej sytuacji przeniósłbym maszynę bliżej gniazdka, aby mniejsze wstrząsy nie groziły odłączeniem prądu. (Następnie przykleiłbym taśmą kabel do podłogi, aby nikt się o niego nie przewrócił, zainstalował niezależne źródło zasilania i zainwestował w wieczny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required