Szacowanie

Przedstawiamy wiarygodne szacunki.

Programiści często uważają szacowanie za czarną magię, za jedno z najtrudniejszych zadań, jakie mają do wykonania. Wielu zauważa, że szacunki stale są za niskie. Aby przeciwdziałać temu problemowi, dodają do nich bufor (powszechnym rozwiązaniem jest mnożenie szacunków przez trzy), jednak czasem nawet takie zgrubne prognozy okazują się zbyt niskie.

Czy możliwe jest uzyskanie dobrych szacunków? Oczywiście! Programiści muszą jedynie skoncentrować się na swych mocnych stronach.

Dobre I Złe Metody Szacowania

Jednym z aspektów, które sprawiają, że szacowanie jest tak trudne, jest to, że programiści rzadko wiedzą, czym będą się zajmować. Zadanie, które wymaga ośmiu godzin pracy w pełnym skupieniu, ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.