O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wytwarzanie

Wyobraźmy sobie, że programista rzuca świat rozwoju oprogramowania, aby zostać kucharzem. Po latach nauki i praktyki osiąga szczyty w nowej profesji. Pewnego dnia otrzymuje poważne zamówienie: ma przygotować imprezę na 500 osób, na którą wstęp ma kosztować 10 000 złotych, a zyski zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Limuzyna zawozi kucharza z wyczarterowanego samolotu na miejsce imprezy, a mistrz — wraz z pomocnikami — wchodzi z pewnością siebie do kuchni, gdzie nagle przerażony staje. Panuje tam straszny nieporządek: gnijące jedzenie, sterty nieumytych naczyń, woda stojąca w zlewach. A to już poranek dnia, w którym ma odbyć się impreza. Kucharz ma 12 godzin.

Co ma zrobić? Podwija rękawy i zabiera się do sprzątania. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required