Rozdział 9. Wytwarzanie

Wyobraźmy sobie, że programista rzuca świat rozwoju oprogramowania, aby zostać kucharzem. Po latach nauki i praktyki osiąga szczyty w nowej profesji. Pewnego dnia otrzymuje poważne zamówienie: ma przygotować imprezę na 500 osób, na którą wstęp ma kosztować 10 000 złotych, a zyski zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Limuzyna zawozi kucharza z wyczarterowanego samolotu na miejsce imprezy, a mistrz — wraz z pomocnikami — wchodzi z pewnością siebie do kuchni, gdzie nagle przerażony staje. Panuje tam straszny nieporządek: gnijące jedzenie, sterty nieumytych naczyń, woda stojąca w zlewach. A to już poranek dnia, w którym ma odbyć się impreza. Kucharz ma 12 godzin.

Co ma zrobić? Podwija rękawy i zabiera się do sprzątania. ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.