Refaktoryzacja

Każdego dnia kod jest nieco lepszy niż dzień wcześniej.

Entropia zawsze zwycięża. W końcu chaos przekształci wspaniale zaplanowany i dobrze zaprojektowany kod w kod spaghetti.

Przynajmniej kiedyś tak się działo, przed erą refaktoryzacji. Refaktoryzacja to proces modyfikowania projektu kodu bez zmieniania jego działania. Nie zmienia się to, co kod robi, ale jak się to dzieje. Refaktoryzacja jest odwracalna. Czasem jedna wersja kodu jest lepsza, a w innych sytuacjach — druga. Podobnie jak można przekształcić wyrażenie x2 – 1 na (x + 1)(x – 1) i z powrotem, tak można modyfikować projekt kodu, a robiąc to, można powstrzymać entropię.

Projektowanie refleksyjne

Refaktoryzacja umożliwia stosowanie podejścia, które nazwałem ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.