Rozwiązania punktowe

Kiedy potrzebujemy dodatkowych informacji, przeprowadzamy małe, odizolowane eksperymenty.

Wcześniejsze części książki powinny przekonać Czytelników, że w XP konkretne dane są cenione bardziej niż spekulacje. Kiedy programista natrafia na pytanie, nie powinien domyślać się odpowiedzi, ale przeprowadzić eksperyment. Należy ustalić, jak użyć rzeczywistych danych, aby osiągnąć postępy.

Służą do tego rozwiązania punktowe.

O rozwiązaniach punktowych

Rozwiązanie punktowe związane jest z badaniami technicznymi. Jest to mały eksperyment, który ma rozwiać wątpliwości. Programista może nie wiedzieć, czy język Java zgłasza wyjątki przy przepełnieniu arytmetycznym. Krótkie, dziesięciominutowe rozwiązanie punktowe pozwala ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.