Optymalizacja wydajności

Optymalizujemy, kiedy upewnimy się, że jest to potrzebne.

W organizacji, w której pracowałem, wystąpił problem[68]. Każda transakcja przetwarzana przez oprogramowanie miała trzysekundowe opóźnienie. W czasie biznesowych godzin szczytu transakcje nawarstwiały się, a przy niedawnym wzroście sprzedaży opóźnienie dochodziło do kilku godzin. Wzdrygaliśmy się na każdy dzwonek telefonu. Nasi klienci byli zirytowani.

Wiedzieliśmy, gdzie leży przyczyna problemu. Niedawno zmieniliśmy kod do wstępnego przetwarzania zamówień. Pamiętam, że zastanawiałem się nad umieszczaniem w pamięci podręcznej pośrednich wyników kosztownych zapytań do bazy danych. Nawet poprosiłem klientów o zaplanowanie opowieści dotyczącej ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.