Budowanie procesu dla ludzi

W metodach zwinnych uwzględniana jest podstawowa rola człowieka w rozwoju oprogramowania. Metody te zbudowane są pod kątem ludzi, a nie maszyn. Efektywna praca wymaga głębszego zrozumienia współpracy, a nie tylko określenia powierzchownej dynamiki interakcji lub osoby podejmującej decyzję.

Omylność jest jedną z cech ludzkich. Popełniamy pomyłki, zapominamy o ważnych praktykach i uparcie odmawiamy robienia rzeczy, które są dla nas korzystne — zwłaszcza kiedy jesteśmy zmęczeni lub zestresowani.

Jednak ludzie mają też zalety. Są twórczy, zabawni i — w odpowiednich warunkach — pracują z pasją i dążą do sukcesu. Żadna maszyna nie ma takich cech.

W trakcie modyfikowania metod zwinnych należy opierać się na tych podstawowych ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.