O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Praca w małych, odwracalnych etapach

Najłatwiejszy sposób na ograniczenie marnotrawstwa to zmniejszenie ilości materiałów, które trzeba potem usunąć. Wymaga to podziału zadań na jak najmniejsze fragmenty i sprawdzania ich poprawności.

Czasem w trakcie diagnozowania od razu dostrzegam wiele problemów i ich rozwiązania. Debugowanie masowe to kusząca możliwość, jednak jeśli wprowadzę kilka rozwiązań jednocześnie i naprawię błąd, mogę nie wiedzieć, które rozwiązanie naprawdę zadziałało. Ponadto zwykle prowadzi to do powstania bałaganu. Stopniowe wprowadzanie zmian to lepsze podejście. Wprowadzam jedną, dobrze uzasadnioną zmianę, obserwuję i sprawdzam jej efekty, a następnie decyduję, czy zatwierdzić ją, czy anulować. W ten sposób lepiej poznaję kod ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required