O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Szybkie wykrywanie niepowodzeń

Może się to wydawać oczywiste, ale warto przypomnieć, że niepowodzenie to następne źródło marnotrawstwa. Niestety, jedyny sposób na całkowite uniknięcie błędów to powstrzymanie się od rozwoju czegokolwiek wartościowego. Nie jest to sposób na uzyskanie wyjątkowych efektów. DeMarco i Lister piszą: „Projekty bez prawdziwego ryzyka są skazane na porażkę. Niemal zawsze są one pozbawione korzyści, dlatego nie przeprowadzono ich już wiele lat wcześniej” [DeMarco i Lister 2003].

Zamiast próbować unikać niepowodzeń, należy zmierzyć się z nimi: „Jeśli projekt ma zakończyć się niepowodzeniem, chcę się o tym dowiedzieć jak najszybciej”. Należy szukać sposobów na uzyskanie informacji, które określają prawdopodobieństwo porażki. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required