O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ogólne zasady projektowania

Z uwagi na brak miar jakości projektu nie ma obiektywnego sposobu na udowodnienie, że dany projekt jest lepszy od innego. Jest jednak kilka ogólnych, wyznaczających kierunek zasad, które wydają się dotyczyć dowolnego języka programowania lub platformy.

Nie jestem autorem żadnego z tych pomysłów i nie może być inaczej. Są to stare, wielokrotnie używane i poważane reguły. Są tak dawne, że łatwo zapomnieć o nich przy nieustających zachwytach nad nowinkami. Poniżej przedstawiam krótkie przypomnienie tych zasad.

Kod źródłowy to (ostateczny) projekt

Można szkicować diagramy w języku UML. Można omawiać projekty oparte na kartach CRC. Można tworzyć zgrabne diagramy ścienne przy użyciu drukarek wielkoformatowych. Podobne abstrakcje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required