O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 2.

Wartości Agile

Nie działamy słusznie dlatego, że posiadamy cnotę, ale raczej posiadamy ją, ponieważ czynimy właściwie. Jesteśmy tym, co w życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest więc jednorazowym aktem, ale nawykiem.

— Arystoteles, Etyka nikomachejska

Podejście zwinne, jako ruch, różni się od wcześniejszych podejść do budowania oprogramowania, ponieważ jego punktem wyjścia są idee, wartości i zasady odpowiadające sposobowi myślenia. To przez pryzmat tych idei można zacząć się stawać bardziej zwinnym programistą i wartościowszym członkiem zespołu projektowego.

Ruch związany z podejściem zwinnym to rewolucja w świecie budowania oprogramowania. Zespoły, które wprowadzają to podejście, regularnie donoszą o zwiększeniu (czasem znacznym) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required