O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 3.

Zasady Agile

Gdybym zapytał ludzi, czego oczekują, powiedzieliby, że szybszych koni.

— Henry Ford1

Nie istnieje jeden przepis pozwalający za każdym razem otrzymać doskonałe oprogramowanie. Zespoły stosujące podejście zwinne zdają sobie z tego sprawę. Dlatego posługują się ideami i podstawowymi regułami, które pomagają dokonywać właściwych wyborów i unikać problemów, a także radzić sobie z nieuniknionymi kłopotami, gdy się pojawią.

Poznałeś już cztery wartości z manifestu Agile. Oprócz nich istnieje dwanaście zasad, które każdy użytkownik podejścia zwinnego powinien stosować w czasie pracy w zespole programistów. Gdy siedemnastu pierwszych sygnatariuszy manifestu Agile spotkało się w Snowbird w stanie Utah, szybko wymyślili oni cztery ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required