O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 8.

Lean, unikanie marnotrawstwa i spojrzenie na całość

Lean to sposób myślenia — umysłowy model działania świata.

— Mary i Tom Poppendieckowie, The Lean Mindset: Ask the Right Questions

Do tej pory zapoznałeś się ze Scrumem i XP. Obie te metodyki obejmują techniki, które możesz zastosować razem z zespołem, oraz wartości i zasady, pomagające wszystkim osiągnąć właściwe nastawienie. Możesz stwierdzić, że pracujesz w zespole stosującym Scruma, jeśli uczestniczysz w codziennych spotkaniach, wykonujesz sprinty oraz współpracujesz z Właścicielem Produktu i Mistrzem Młyna. Podobnie jest z XP — jeżeli bezlitośnie refaktoryzujesz kod, posługujesz się programowaniem sterowanym testami, ciągłą integracją i projektowaniem przyrostowym, oznacza to, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required