O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 9.

Kanban, przepływ i nieustanne doskonalenie

Kanban nie jest metodyką budowania oprogramowania ani sposobem zarządzania projektami. Zespół musi już wykorzystywać określone procesy, aby mógł zastosować do nich Kanban w celu stopniowego wprowadzania w nich zmian.

— David Anderson, Kanban

Kanban to metoda doskonalenia procesów stosowana przez zespoły zwinne. Zespoły korzystające z tej metody najpierw starają się zrozumieć obecny sposób budowania oprogramowania, a następnie go doskonalą. Kanban (podobnie jak Scrum i XP) wymaga właściwego nastawienia. Powinno to być nastawienie Lean. Wiesz już, że Lean to sposób myślenia z określonymi wartościami i zasadami. Zespoły stosujące podejście Kanban zaczynają od wykorzystania charakterystycznego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required