O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 10.

Coach metodyk zwinnych

Poznałeś już podejścia Scrum, XP, Lean i Kanban. Znasz ich cechy wspólne i rozumiesz, co można osiągnąć dzięki poszczególnym metodykom. Jeśli razem z innymi osobami zajmujesz się budowaniem oprogramowania, zapewne zauważyłeś przynajmniej kilka rzeczy — technik, pomysłów, rodzajów nastawienia — które pomogą zespołowi w pracy.

Wystarczy tego gadania. Pora zabrać się do roboty. Spraw, aby zespół stał się zwinny — i to od zaraz!

Nie brzmi to realistycznie, prawda? Jest duża różnica między czytaniem o wartościach, zasadach, nastawieniu i technikach a rzeczywistą zmianą sposobu pracy zespołu.

Niektóre zespoły mogą przeczytać książkę na temat podejścia Scrum lub XP i zastosować opisane techniki, a następnie natychmiast ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required