Rozdział 6. Waga właściwych powodów

Dlaczego sztuczna inteligencja jest wartościowa dla ludzi i firm? Dlaczego to właśnie sztuczna inteligencja jest w stanie poprawić ludzkie wrażenia i wygenerować większy sukces biznesowy? Dlaczego AI należy wdrażać ostrożnie? Dlaczego niektóre inicjatywy związane z AI kończą się sukcesem, a inne porażką? I na koniec: dlaczego potrzebujemy nowego modelu do planowania i maksymalizowania sukcesu projektów opartych na sztucznej inteligencji?

Wszystko zaczyna się od „dlaczego”. Ten rozdział poświęcony jest wadze właściwej definicji powodów dla wizji i strategii AI oraz umiejętności stworzenia wspólnej wizji i wielostronnego zrozumienia pomiędzy najważniejszymi interesariuszami za pomocą tych powodów oraz znakomitego ...

Get AI dla ludzi i firmy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.