Aplikacje typu mashup a bezpieczeństwo

Czy naprawdę trzeba dotykać piekarnika, by przekonać się, że jest gorący? To, że bezpieczeństwo nie znajduje się na żadnym z czołowych miejsc listy priorytetów nowoczesnych aplikacji internetowych, powinno być oczywiste. W zasadzie właśnie taka powinna być treść pierwszego zdania, w którym obok siebie pojawiają się wyrażenia bezpieczeństwo oraz aplikacje typu mashup.

Brak zaufania

W pierwszej kolejności zajmijmy się problemem braku zaufania. Wcześniej nie było to takim wielkim problemem, gdyż podmioty posiadające nazwy domen i witryny w Internecie były zazwyczaj dobrze znanymi firmami i organizacjami. Jednak przy obecnej pladze spamu i ataków polegających na podszywaniu się, fałszowaniu witryny itd. ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.