Bezpieczeństwo przeglądarek

Czy zwracasz uwagę na bezpieczeństwo przeglądarki? Chodzi mi o to, że przeglądarka użytkownika jest klientem. A jeśli użytkownikiem jest ktoś inny niż Ty sam, to najprawdopodobniej w ogóle nie będziesz miał kontroli nad jego środowiskiem. Skoro tak, to w czym problem?

Kilka lat temu może bym się zgodził z takim podejściem. Jednak wraz z pojawianiem się nowych technologii i technik internetowych, takich jak Ajax i Flash, stawiających wyższe wymagania przed klientem, nie można już dłużej ignorować zagadnień bezpieczeństwa przeglądarki.

Kontrakt projektowy pomiędzy użytkownikiem i stroną WWW zmienił się. Skąd użytkownik ma wiedzieć czy strona już się załadowała, czy nie, skoro ikonka ładowania cały czas sygnalizuje pobieranie ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.