Powstanie Sieci

W 1989 roku, w ośrodku naukowym Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) w Szwajcarii, naukowiec Tim Berners-Lee oraz jego zespół przygotowali program oraz protokół, których celem było ułatwienie udostępniania i przekazywania wyników ich prac w dziedzinie fizyki cząstek. Ideą tego programu było umożliwienie „łączenia” różnych rodzajów dokumentów badawczych.

To, co stworzył Berners-Lee oraz jego współpracownicy, było w rzeczywistości początkiem nowego protokołu, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), oraz nowego języka znacznikowego, Hypertext Markup Language (HTML). Ich połączenie doprowadziło do powstania World Wide Web (w skrócie WWW).

Oto streszczenie oryginalnej prośby o komentarze (RFC 1945):

Hypertext Transfer Protocol ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.