Studium przypadków

Czy istnieje jakiś lepszy sposób rozważań nad zagadnieniami bezpieczeństwa aplikacji typu mashup niż przedstawienie kilku przykładów? Na początek zastanówmy się jednak, gdzie możemy znaleźć i zobaczyć takie aplikacje. Warto zajrzeć na witrynę Johna Mussera Programmable Web (http://www.programmableweb.com/). Znajdziemy w niej ogromny katalog wszelkiego typu aplikacji Web 2.0. Listę prezentowaną w tej witrynie można sortować pod względem popularności i zastosowanych interfejsów API.

Wybierzmy kilka aplikacji z tej listy i zobaczmy, jakie problemy z bezpieczeństwem uda się na nich znaleźć. W czasie pisania niniejszej książki szczególnie interesujące były następujące aplikacje:

Pageflakes.com

Przygotowywany do oddania portal (strona ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.