Zagadnienia bezpieczeństwa

A zatem wciąż jeszcze musimy rozwiązać problem, który wydaje się prawdziwym węzłem gordyjskim. Mianowicie: jak udostępnić możliwości funkcjonalne i dane, a jednocześnie zrobić to w sposób bezpieczny?

Czy naprawdę mamy wszystkim dać to, o co proszą, tylko i wyłącznie dlatego, że wyrazili takie pragnienie? Cóż, oczywiście, że nie. Ale w jaki sposób można się dowiedzieć, kto poprosił o dane? Albo że usługa, której próbujemy użyć, jest bezpieczna? W jaki sposób weryfikować poprawność danych wejściowych? Jak sprawdzić, czy nie zawierają złośliwego kodu? Jakiego rodzaju dane mamy udostępniać? Komu je udostępniamy? Gdzie są technologie Security 2.0, które towarzyszyłyby technologiom Web 2.0?

Uwierzytelnianie

Hej! Mister... ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.