O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Narzędzia i pojęcia związane z Ajaksem

Od czasu powstania język JavaScript przeszedł metamorfozę. W nowszych wersjach języka JavaScript obok bardziej złożonych i bogatszych bibliotek dostępne są elementy, dzięki którym programistom może się wydawać, że używają zupełnie nowego języka — pełnego nieznanych i dziwnych operatorów oraz funkcji. Popularność Ajaksa spowodowała zainteresowanie bardziej formalnymi podejściami do programowania w języku JavaScript, co doprowadziło do powstania nowych pomysłów oraz powiązanej z nimi terminologii i składni. Pozytywny efekt tych zmian to bardziej stabilne i bogatsze aplikacje. Wady to konieczność nauki żargonu społeczności programistów stosujących Ajaksa, a także spędzenia znacznej ilości czasu na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required