Rozdział 3. Narzędzia i pojęcia związane z Ajaksem

Od czasu powstania język JavaScript przeszedł metamorfozę. W nowszych wersjach języka JavaScript obok bardziej złożonych i bogatszych bibliotek dostępne są elementy, dzięki którym programistom może się wydawać, że używają zupełnie nowego języka — pełnego nieznanych i dziwnych operatorów oraz funkcji. Popularność Ajaksa spowodowała zainteresowanie bardziej formalnymi podejściami do programowania w języku JavaScript, co doprowadziło do powstania nowych pomysłów oraz powiązanej z nimi terminologii i składni. Pozytywny efekt tych zmian to bardziej stabilne i bogatsze aplikacje. Wady to konieczność nauki żargonu społeczności programistów stosujących Ajaksa, a także spędzenia znacznej ilości czasu na ...

Get Ajax. Implementacje now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.