O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Dane dynamiczne

Ajax miał znaczący wpływ na tradycyjne techniki służące do pobierania i aktualizowania danych w sieci. Można to zauważyć już przy pierwszej próbie edycji danych na stronie internetowej „w miejscu” lub usunięcia wiersza danych bez konieczności odświeżania strony. Zastosowanie dynamicznych zapytań i aktualizacji danych za pomocą Ajaksa może mieć największy pozytywny wpływ na aplikacje.

Spośród różnych kategorii efektów Ajaksa związanych z dynamicznymi danymi można wymienić:

  • edycję w miejscu;

  • nieustanne odzwierciedlanie nowych lub świeżo zaktualizowanych danych;

  • automatyczne uzupełnianie pól tekstowych;

  • listy wyboru specyficzne dla kontekstu;

  • natychmiastowe pozbywanie się usuniętych danych.

Efekty związane z modyfikowaniem danych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required