O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Witryny typu mashup

Dodanie Ajaksa do witryny otwiera ją na świat usług sieciowych, aplikacji, a także różnorodnych widgetów. Yahoo! i Google udostępniają usługi zwracające mapy, Amazon — pamięć zewnętrzną, Flickr — obrazy, Newsgator — dane z kanałów RSS, a poprzez XML, mikroformaty czy format RDF (ang. Resource Description Framework) dostępnych jest mnóstwo metadanych.

Czasem programiści nie znają umiaru i tworzą witryny, które próbują pobrać na pasek boczny niemal cały internet, jednak mądrze stosowane usługi zewnętrzne mogą być naprawdę wartościowym dodatkiem do aplikacji.

Z drugiej strony każdy może udostępniać usługi we własnej witrynie innym, tworząc widgety służące do korzystania ze specyficznych usług lub danych. Dlaczego warto ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required