Rozdział 10. Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw

Pod niektórymi względami Ajax to po prostu następna technika tworzenia aplikacji sieciowych. Użytkownicy wchodzą w interakcje, żądają danych i wywołują usługi, a aplikacje tworzą lub modyfikują strony internetowe. Ajax jest zależny od tych samych czynników co inne aplikacje — od dobrze zaprojektowanej bazy danych, bezpiecznych usług sieciowych, wydajnych transakcji i udostępniania zgodnych ze standardami oraz dostępnych stron, które działają w większości przeglądarek i innych agentów.

Jednak Ajax stawia przed programistami nowe wyzwania, zwłaszcza dotyczące warunku „działania w większości przeglądarek”. Między przeglądarkami a serwerami występuje związek partnerski, który zastosowanie ...

Get Ajax. Implementacje now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.