O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw

Pod niektórymi względami Ajax to po prostu następna technika tworzenia aplikacji sieciowych. Użytkownicy wchodzą w interakcje, żądają danych i wywołują usługi, a aplikacje tworzą lub modyfikują strony internetowe. Ajax jest zależny od tych samych czynników co inne aplikacje — od dobrze zaprojektowanej bazy danych, bezpiecznych usług sieciowych, wydajnych transakcji i udostępniania zgodnych ze standardami oraz dostępnych stron, które działają w większości przeglądarek i innych agentów.

Jednak Ajax stawia przed programistami nowe wyzwania, zwłaszcza dotyczące warunku „działania w większości przeglądarek”. Między przeglądarkami a serwerami występuje związek partnerski, który zastosowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required